fbpx

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop

Author:

श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम्

Sri Vishnu Sahasranam Stotram PDF Download ॥ अथ श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रम् ॥ ॥ पूर्वपीठिका ॥ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजम् । प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ॥ १ ॥ यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतम् । विघ्नं निघ्नन्ति सततं विष्वक्सेनं तमाश्रये ॥ २ ॥ व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् । पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम् ॥ ३ ॥ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे । नमो …

श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम्Read More

जगद्गुरु कमलनयनाचार्य योगिराज स्वामीजी

योगिराज श्रीकमलनयनाचार्य स्वामी ( जन्म: वि.सं १९२५ भदौ महीनाको कृष्णपक्ष दशमी ) नेपालदेशका प्रथम जगद्गुरु सम्मानद्वारा विभूषित श्रीयोगिराज कमलनयनाचार्य परम वैष्णवसन्त हुनुहुन्थ्यो। तथा वहाँ अष्टाङ्गयोग निपुण भएर अन्न सर्वदा परित्याग गर्ने सन्त हुनुहुन्थ्यो । वहाँले मृत्यु पर्यन्त नै गाईको दुध मात्र पान गर्नु भयो । नेपालमा रामानुजाचार्यद्वारा प्रतिपादित श्रीवैष्णव सम्प्रदाय को उत्थानमा वहाँको निकै ठुलो …

जगद्गुरु कमलनयनाचार्य योगिराज स्वामीजीRead More

X

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop