fbpx

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop

Category: स्तोत्रम्

श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम्

Sri Vishnu Sahasranam Stotram PDF Download ॥ अथ श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रम् ॥ ॥ पूर्वपीठिका ॥ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजम् । प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ॥ १ ॥ यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतम् । विघ्नं निघ्नन्ति सततं विष्वक्सेनं तमाश्रये ॥ २ ॥ व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् । पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम् ॥ ३ ॥ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे । नमो …

श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम्Read More

X

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop