fbpx

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop

Category: आचार्य रामानुज नेपाल

Showing all 5 results

 • Anushthaan Dipika By Aacharya Ramanuj Nepal

   750.00
  • प्रकाशक  – मिश्र परिवार अमेरिका
  • प्रकाशन मिति  – २०७९ भाद्र श्रीकृष्णजन्माष्टमी
  • Weight (kg)  –
  • पृष्ठ संख्या  – ३८५
  • सर्वाधिकार   – प्रकाशकमा
  • भाषा  – संस्कृत मन्त्र नेपालीमा सरल विधि
  • सङ्कलक सम्पादक    –  आचार्य रामानुज नेपाल

  • Publisher – Mishra Family USA
  • Published Date – Bhadra Krishna Janmashtami
  • Weight (kg)  –
  • Tottle Pages – 385
  • Copyright of  – Publisher
  • Compiler and Editor –  Acharya Ramanuj Nepal
  • language – Nepali / Sanskritam

  Add to cartBuy now
  Quick View
 • Archiradi Marga With Nepali translate in Sanskrit

   220.00
  • प्रकाशक  – श्री वैष्णव युवा परिषद
  • प्रकाशन मिति  – २०७०  राम नवमी
  • Weight (kg)  –
  • पृष्ठ संख्या  – ९३
  • सर्वाधिकार   – प्रकाशकमा
  • भाषा  – संस्कृत मूल अनुवाद नेपालीमा
  • सङ्कलक सम्पादक    – स्वामी श्रीपद्मधराचार्य

  • Publisher – Sri Vaishnav Yuva Parishad
  • Published Date – 2070 Ramnavami
  • Weight (kg)  –
  • Tottle Pages – 93
  • Copyright of  – Publisher
  • Translater , Compiler  –  Swami Padmadharacharya
  • language – Nepali / Sanskritam

  Add to cartBuy now
  Quick View
 • Ramaanujaacharya And Vishishtadwait By Dr Raghunath Nepal

   100.00
  • प्रकाशक  – श्री वैष्णव परिषद
  • प्रकाशन मिति  – २०७४  भगवद रामानुजाचार्यको जन्म सहस्राब्दी
  • Weight (kg)  –
  • पृष्ठ संख्या  – ८६
  • सर्वाधिकार   – प्रकाशकमा
  • भाषा  – नेपाली
  • सङ्कलक सम्पादक    – डा रघुनाथ नेपाल

  • Publisher – Sri Vaishnav Parishad
  • Published Date – 2074 Ramanuj Sahasraabdi
  • Weight (kg)  –
  • Tottle Pages – 86
  • Copyright of  – Publisher
  • Translater , Compiler  –  Dr. Raghunaath Nepal
  • language – Nepali

  Add to cartBuy now
  Quick View
 • Sooktani Taittiriyopanishad

   200.00
  • Publisher – Sri Devaki Nandan Math Sri Ranganath Mandir Laljhoda
  • Published Date – 2079 Bhadra Sri krishnajanmashtami
  • wait –
  • Tottle Pages – 35
  • Copyright Of  – Publisher
  • Editor – SriAcharya Ramanuj Nepal
  • language –  Sanskritam
  • स्वस्तिवाचन , पुरुष सूक्त – कृष्ण र शुक्ल यजुवेद बाट ,श्री सूक्तम , भूसूक्तम , निला सूक्तम , शान्ति पंचकम , नारायण उपनिषद् , तैत्तिरियोपनिषद्
  Add to cartBuy now
  Quick View
 • Sri Papannamritam of Sri Vaishnav Yuva Parishad

   1,000.00
  • Publisher – Sri Vaishnav Yuva Parishad
  • Published Date – 2073 Chaita 1
  • Weight (kg) – 2KG
  • Tottle Pages – 598
  • Copyright of – Publisher
  • Translater – Sri Padmadharacharya Kathmandu
  • language – Nepali Sanskritam

  • प्रकाशक – श्री वैष्णव युवा परिषद
  • प्रकाशन मिति – २०७३ चैत्र १
  • Weight (kg) – अनुमानित २ किलो
  • पृष्ठ संख्या – ५९८
  • सर्वाधिकार – प्रकाशकमा
  • भाषा – संस्कृत मूल अनुवाद नेपालीमा
  • सङ्कलक सम्पादक – स्वामी श्रीपद्मधराचार्य
  Add to cartBuy now
  Quick View
X

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop