fbpx

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop
Sale!

Ashtashloki Mantrartha

 100.00

  • प्रकाशक  – श्री वैष्णव युवा परिषद
  • प्रकाशन मिति  – २०७४ वैशाख श्री रामानुज सहस्राब्दी सम्मूर्ति महोत्सव ,
  • Weight (kg)  –
  • पृष्ठ संख्या  – ७०
  • सर्वाधिकार   – प्रकाशकमा
  • अनुवादक   –  स्वामी श्रीपद्मधराचर्य
  • भाषा  – नेपाली

अष्टश्लोकी मन्त्रार्थ नेपाली अनुवाद

अकारार्थो विष्णुर्जगदुदयरक्षाप्रलयकृद्
मकारार्थो जीवस्तदुपकरणं वैष्णवमिदम् ।
उकारोऽनन्यार्हं नियमयति सम्बन्धमनयो
स्त्रयीसारस्त्र्यात्मा प्रणव इममर्थं समदिशत् ॥ १ ॥

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ashtashloki Mantrartha”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop